ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน GSEE และแนวทางในการพัฒนาขององค์กร

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

 

ด้วย บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (EQS) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Global Sustainable Energy and Environment : GSEE) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปี 2566) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน GSEE และแนวทางในการพัฒนาขององค์กร ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน GSEE มากขึ้น จัดฝึกอบรมในวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Online Live Streaming

 

***ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

เข้ารับฟังการฝึกอบรมร่วมกันได้ที่

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาโครงการฯ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
คุณอังสุมณ ฝักเจริญผล
Tel.: 090-669-3639 | e-mail : [email protected] | Line OA : @eqs_experience

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email