รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงเพื่อประยุกต์ใช้เกณฑ์ GSEE ปี 2566

Share This Post

สถานประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพื่อประยุกต์ใช้เกณฑ์ “GSEE”

โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Global Sustainable Energy and Environment : GSEE)  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2566

สามารถกรอกข้อมูลในเอกสารยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ และส่งกลับมายังที่ปรึกษาโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
คุณอังสุมณ ฝักเจริญผล หรือ คุณศรัญญา เครือกนก
โทรสาร: 0-2192-1849 โทรศัพท์ 02-192-1847-8
E-mail : [email protected]
lineOA : @eqs_experience
หรือสมัครในระบบ Online ที่ Website ของโครงการ https://pea-gsee.com/apply/
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Share This Post