ขอเชิญท่านรับฟังงานสัมมนาออนไลน์ “ประหยัดพลังงานรูปแบบ ESCO สบายใจ สบายกระเป๋า ให้เราลงทุนแทนคุณ”

Share This Post


หากคุณกำลังมองหาแนวทางอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรของคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ขอเชิญท่านรับฟังงานสัมมนาออนไลน์


“ประหยัดพลังงานรูปแบบ ESCO สบายใจ สบายกระเป๋า ให้เราลงทุนแทนคุณ”


เพื่อติดตามแนวโน้ม เทคโนโลยี ภาพรวมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรรูปแบบ ESCO Model รวมถึง Success Case ที่น่าสนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.


ผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถจากทั้งสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยและ PEA มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา


สามารถลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/Z4btcn1gN9yYUYmbA หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองบริการธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล PEA

Share This Post