การเข้าประเมินมาตรฐาน GSEE บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขานครอินทร์

Share This Post

ผู้ประเมินมาตรฐาน GSEE ในโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Global Sustainable Energy and Environment : GSEE) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2566เข้าตรวจประเมิน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขานครอินทร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

e-mail : [email protected] | Tel : 090 669 3639 | 🌐 www.pea-gsee.com

Share This Post