การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินมาตรฐาน“GSEE”

Share This Post

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินมาตรฐาน“GSEE” ให้กับผู้บริหาร และพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อม  ในการเป็นผู้ประเมินมาตรฐาน GSEE ให้กับสถานประกอบการที่สนใจเข้าประเมินมาตรฐาน GSEE ในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า นายพงศกร ยุทธโกวิท เป็นผู้กล่าวปิดการฝึกอบรม

สำหรับวิทยากรที่ให้ความรู้ประกอบไปด้วย

คุณวิชาญ นาคทอง
ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล
ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ

Share This Post