การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินมาตรฐาน“GSEE”

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินมาตรฐาน“GSEE” ให้กับผู้บริหาร และพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อม  ในการเป็นผู้ประเมินมาตรฐาน GSEE ให้กับสถานประกอบการที่สนใจเข้าประเมินมาตรฐาน GSEE ในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า นายพงศกร ยุทธโกวิท เป็นผู้กล่าวปิดการฝึกอบรม

สำหรับวิทยากรที่ให้ความรู้ประกอบไปด้วย

คุณวิชาญ นาคทอง
ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล
ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email